0 Kč
Nákupní košík
Zatím prázdný
Autoprofi Diesel Common Rail - čištění a ochrana systému 1000ml
  • Číslo výrobku: 43908
  • EAN: 1712071439083
  • Dostupnost: Skladem < 20 ks

1 029 Kč [s DPH]

850.40 Kč [bez DPH]

Ks

Hi-Tech produkt vyvinutý rozsáhlými výzkumy, je navrhnutý pro splnění přesných požadavků na moderní dieselové systémy a speciálně doporučený pro prodloužené servisní intervaly.

Vlastnosti
• čistí palivový systém od nádrže až po spalovací komory
• spolehlivě odstraňuje i nejmenší nečistoty z celého systému
• zajišťuje optimální rozprášení a účinnost paliva
• překonává míru požadavků DIN EN ISO 12156 - 1 (HFRR test /test mazivosti)
• zajišťuje bezpečné mazání celého systému, především vysokotlakého čerpadla
• rozkládá vodní bublinky a absorbuje nebezpečnou vlhkost v palivu
• vyhovující pro všechny druhy filtrů dieselového systému, především filtr pevných částic
• vyvinutý speciálně pro všechny vysokotlaké dieselové systémy s přímým vstřikováním,
systémem Common Rail a Pumpe-Düse

Oblast použití:
Pro všechny dieselové motory, zejména systémy Common Rail a systémy
přímého vstřikování. Verze balení vhodná zejména pro větší nádrže, např. autodopravu, zemědělské stroje a další..

Reakční doba:
Působí během provozu

Spotřeba:
1000 ml vystačí až na 200 l paliva.

Aplikace:
Přidávejte pravidelně každých 6 měsíců nebo 10.000-15.000 km do palivové
nádrže těsně před natankováním.

Obsah: 1000 ml

UPOZORNĚNÍ: Přípravek je dodáván v 1l plechovce, pouze s černobílou papírovou etiketou, bez barevných log a bez dávkovače.

Nařízení (ES) č. 1272/2008
Signální slovo: Nebezpečí
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.